Meridyen Eğitim Kurumları

Uzman Klinik Psikolog İlke Kaya


ÇİFT İLİŞKİSİNDE AİLELERİN MÜDAHALESİ VE ETKİSİ

İlişkilerde uyumu ve gidişatı belirleyen çok çeşitli faktörler vardır. Bütün bu faktörler, en az çiftin ilişkiye katkıları kadar önem teşkil ederler.


Özellikle evlilikte, dış faktörlerin varlığı daha fazla hissedilir. Bu etkenlerden biri ise diğerlerine göre daha geri planda tutulan ancak en büyük etkiye sahip faktörlerden biri çiftlerin aileleridir. İlişkinin sürdürülebilirliğinin en belirleyici faktörlerinden biri olan aile konusu, ilişkilerin başlangıç sürecinde en son dikkat edilen ya da önemsenmeyen bir durumdur. Ne kadar eşin ailesinin ya da bireyin kendi ailesinin, ilişki üzerinde etkisinin olup olmayacağı  düşünülse de aslında partnerin ailesiyle yürütülen ilişki partnerle yürütülen ilişkinin en büyük yönlendiricilerinden biri niteliğindedir. Aileler, sevgililik döneminde ilişkinin hangi yöne gideceğine, evlilikte ise tüm bu süreçlere olumlu ya da olumsuz katkıda bulunurlar. Partnerimizi, tüm ahlaki değerleri benimsediği, yaşama bakış açısını belirlemesine örnek olan aile fertlerinden bağımsız döşünmek, onların etkilerini yok saymak doğru bir tutum olmaz. Aynı şekilde bu kendi ailemiz içinde geçerlidir. Bu nedenle “ben onunla evleniyorum, onun ailesiyle değil” düşüncesi son derece etkisizdir.

Ailelerin Evliliğe/İlişkiye Etkisi Oluyor mu?

Farkındalık sahibi hiçbir anne-baba kendi çocuğunun iyi gitmeyen bir ilişki yaşamasını ve bunun nedeninin de kendisi olmasını istemez. Ancak aileler, yaptıkları bazı müdahaleler ve sınır ihlalleri ile çocuğunun ilişkisinin gidişatı üzerinde olumsuz etki yaratabiliyorlar. Bazı anne-babalar çocuğunun büyüdüğünü kabul etmez, bu nedenle çocuğu üzerindeki otoritesini sürdürmek ister. Bazı ebeveynler de gelinini ya da damadını kıskanarak, çocuğu ile ilgili her konuda söz sahibi olduğunu sergilemek istemesiyle ve bunlar gibi bir çok nedenden ötürü farkında olmadan ya da bilerek ilişki üzerinde olumsuz bir etkiye sahip oluyorlar. Bazı ebeveynler de kendi ruhsal dünyalarında, olumsuz duyguları hissettiğinde özdeşim kurup rahatlayacağı evladını bir başkasıyla paylaşmak istemiyor. Fakat, genellikle ilişkilerde eşlerin aile faktörü olumsuz olarak görülse de durum her zaman yöle olmuyor. Ailelerin ilişkilere her zaman olumsuz etkisi olmadığı gibi aksine ilişkiyi geçlendiren ve olumlu besleyen bir etkisi de olabiliyor. Anne ve babalarından sağlıklı bir şekilde ayrışmış kişi, yeni aile kurduğunda bu ayrışma yaşanmış sağlıklı ilişki destekleyici hatta onarıcı bir özellik taşır.

Olumsuz Aile Etkilerinden Kaçınma Yolları

Ailelerin ilişkiye karışması hemen hemen her ilişkide beklenen bir  durumdur. Burada önemli olan; çiftlerin karşılaştıkları bu problemi mümkün olduğunca büyümeden, her iki taraf da çok fazla etkilenmeden çözmektir. Ayrıca yaşanacak durumlara öncesinden önlem almak da önemlidir.

-İçinde bulunduğunuz durum ne kadar zor ve karmaşık olursa olsun herkesten önce eşinizi dinlemelisiniz. Sorunu önce çiftler kendi arasında çözmeli, ortak bir noktada buluşmalı ve daima sonra hareket  etmelilerdir. İlişkinizin yönetimi başkalarının düşünceleri ya da sözleriyle olmamalıdır.

-Her ilişkinin iki taraf adına sağlıklı ilerleyebilmesi için en önemli konulardan biri sınırlardır. Kişi, eşinin ailesi ile kurulan ilişkide sınırlarını net bir biçimde çizdiği takdirde yaklaşımlar o yönde ilerlemektedir.

Aynı zamanda baştan belirlenen sınırlar sayesinde ilerleyen zamanlarda çocuklar devreye girince çıkacak olası çatışmaları da önceden engellemiş olursunuz.

-Sınırlar konusunda dikkat edilmesi gereken nokta; sınırlar yalnızca partnerinizin ailesi için değil aynı zamanda kendi aileniz için de geçerli olduğu gerçeğidir. Çiftlerin artık eski düzeninin devam etmediğini kabul etmesi, yeni düzende ise ilk ailesinden bağımsız olduğu gerçeğini fark etmesi ve buna göre davranış kalıbı geliştirmesi önemlidir. Anne-babasınızı ne kadar çok sevseniz de, onların doldurulamaz bir yeri olduğunu düşünseniz de artık yeni bir aileniz olduğunu ve burada karar mercii olan kişi sizsinizdir.

-Eşlerinizin ailesiyle yaşanan çatışmalar öncelikle sizin ilişki dinamiklerinizi yoğun şekilde etkiler. Burada kişi; iyi bir eş mi olmalayım, iyi bir evlat mı düşünceleri arasında sıkışabilir. Bu düşüncede sorunların büyümesine yol açar.

İlişkinizi ve Aileler Arası iletişimi Güçlendirme Yolları

Aranızdaki bu bağı güçlendirecek, iletişimi daha da kuvvetlendirecek bazı noktalar;

*Öncelikle kurulan yeni ailenin, ilişkinin; eşlerin kendi çekirdek aileleri ile zaman geçirmeleri ve birbirlerini samimi, içten bir şekilde tanımaya istekli olmaları çok önemlidir. Bu noktada partnerinize verdiğiniz değeri hem ona hem de ailesine karşı gösterebilirsiniz.

*Aileler için konuşmuş olan sınırlar çok önemlidir. Bu sayede herkes neye dikkat etmesi gerektiğini, nerede durması gerektiğini kolayla anlamlandırabilir. Bunların sayesinde  de olası çatışmalar önlenecektir.

*Mesafe koymaktan kaçınmayın. Koyulan mesafe ilişkiyi kesmek demek değildir. Sadece ailelerin birbiriyle olan ilişkisinde dengeyi sağlamak için mesafe gereklidir. İlişkinin daha sağlıklı ilerlemesine olumlu katkısı vardır.

*Koyulan sınırlar, mesafelerle beraber unutulmaması gereken tek şey; samimiyet. Her zaman samimi olun. Birlikte zaman geçirirken, sizi rahatsız eden bir  durum olduğunda nezaket kuralları çerçevesinde ve içtenlikle sorununuzu, sizi rahatsız eden noktayı açıklarken samimiyetle yaklaşın. Aynı şekilde karşı taraf da sizinle bir şey paylaşırken gerçekten orada olun.