Meridyen Eğitim Kurumları

Habercilikte temel işlev, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan ve hiçbir baskının etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda ve edinilebilen tam bilgiyle kamuoyuna iletmektir.

Kamusal bir görev olan gazeteciliği, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,

Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapmamak,

Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek,

Kişilerin özel yaşamını, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak,

Kamu yararı olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretmemek,

Simashaber.com yazarlarına ve yazılarına müdahale etmemek,

Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasında her zaman dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır. Yayımlanan haberde suçlanan tarafın görüşüne yer verilir. İlgilinin yanıt vermemesi veya kendisine ulaşılamamış olma hali aynı haberde belirtilir. Yayımlanan alıntılarda kişinin anlaşılmaz ya da gülünç duruma düşmesine neden olacak özetleme ve değişiklik yapılmaz. Kaynak gösterilmeden izinsiz haber yayınlanmaz, yayımlanan alıntılarda kaynak açık olarak belirtilir.

Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, çocukları olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak,

Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberleri, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak,

Kişilerin, sağlık ya da özel durumlarıyla ilgili bilgileri izinleri olmaksızın yayınlamamak,

Saklı kalması kaydıyla verilen bilgileri, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak,

Bir basın organının dağıtım ya da yayın süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği haberini, kendi haberiymiş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan haberlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek,

Ücretini ödemediği haber ajanslarına ait yayınları korsan bir şekilde yayınlamamak,

Bülten olarak gönderilmeyen, kurum, gerçek ve tüzel kişilerin sosyal medya hesaplarından alıntı yaparak haber hazırlamamak (istisnai durumlar hariç),

Haber değeri taşıdığına inanılan kişi paylaşımlarında ilgilisinden izin almaksızın haber ve görüntü yayınlamamak,

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmemek,

Yasaların suç saydığı eylemleri, gerçek olduğuna inandırıcı makul deliller bulunmadıkça kimseye atfetmemek,

Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.

Gazetecilik görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak,

İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu niteliklerini, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtmek,

Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek,

Yanlış yayınlardan kaynaklanan iddia ve ithamlara karşı, konunun taraflarına cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı vererek cevap ve tekzip hakkına saygı duymak.

Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir, gereği yapılır.

simashaber.com, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.

simashaber.com, olası hataları düzeltme amacına yönelik, düzenli olarak devreye giren mekanizmalar oluşturur.

simashaber.com Basın Meslek İlkeleri'ne uymaya söz vermiştir.