Meridyen Eğitim Kurumları

Filiz Şimşek


ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ

Bugün yaptığım bir başvuru ile ilgili sokaktaki diğer insanları da bilgilendirmek istedim; Engelli Vergi İndirimi.


Engelli vergi indiriminden kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya  çocuğu en az %40 engelli olan işçi ,memur ve serbest meslek erbabı  ayrıca basit usule tabi mükellefler faydalanabilir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilmektedir. Yani gelir vergisi daha az ödenmiş olur ve aradaki fark çalışanın net ücretine eklenir.

İstanbul’da yaşayan engellilerin işyerlerinin bağlı olduğu vergi dairesi Büyük Mükellefler veya Silivri vergi daireleri ise buralara, diğer vergi dairelerine bağlı olanların İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Engelli Servisi’ne müracaat etmeleri gerekiyor. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergi Müdürlüğü Engelli Servisi nerededir diye soracak olursanız; metro Emniyet-Fatih istasyonundan çıkar çıkmaz tam sağınızda bulunuyor.

Kendisi engelli olan kişilerin başvuru için en az %40 engelli olduğunu gösterir engelli raporu, çalıştığı işveren tarafından düzenlenecek kaşeli ve imzalı dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, bir adet fotoğrafı yanlarında götürmeleri gerekmekte.

Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya eşi engelli olanlar için; engelli raporu, engelli kişinin bir adet fotoğrafı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve bakmakla yükümlü olunan kişi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilecek müstehaklık belgesi götürülmeli.

Çalışmayan engelliler vergi ödemedikleri için Engelli Vergi İndiriminden yararlanmaları da söz konusu değil.

Araç almak için ÖTV’den faydalanmak isteyen engellilerin ise yine ÖTV ile Engelli vergi indiriminin herhangi bir ilgisi bulunmadığından direk olarak hastanelere başvurmaları gerekmekte.

Gerekli evraklar ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergi Müdürlüğü Engelli Servisi’ne evraklarınızı teslim ettiğiniz zaman size takibini nasıl yapacağınızı anlatan bir not kağıdı ile dosya numaranızı yazıp veriyorlar.

İşlemlerinizin sonuçlanması için bana 6 ay içinde bilgi geleceği söylendi, ki bu bence haddinden fazla uzun bir zaman. 

İşlemler sonuçlandığında Vergi İndirimi yazınız işyerinize e-tebligat olarak gönderiliyormuş. Ayrıca emeklilik başvurusunda bulunmak için de bu yazı gerekli olmaktaymış. İşyerinize gelen İndirim Yazısı ve eklerini işyerinizin muhasebesinden temin ederek Sosyal Güvenlik Kurumu’na emeklilik için başvurmanız gerekiyormuş.

Devletimizin engelli vatandaşlarına yönelik yapmış olduğu bu indirimi size uygulamamakta direnen işyerlerinde çalışıyorsanız “ Maliye İhbarlar ve Şikayetler Değerlendirme Müdürlüğü” ne veya  189 ALO MALİYE ihbar telefonuna işyerinizi şikayet edebilirsiniz.İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergi Müdürlüğü Engelli Servisi’ne giderken götürmeniz gereken işyeri imza ve kaşeli dilekçeyi ben iki sayfa olarak yazdım ve örneğini aşağıda veriyorum. 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesi ile getirilen Engellilik İndiriminden istifade etmek istiyorum.

Dilekçeme ilişkin Nüfus Cüzdanı ve çalıştığım işyerinden aldığım çalışma belgem ilişiktedir.

Gerekli işlemin yapılması hususunu saygılarımla arz ederim.

                                                                                                              

                                                                                                            İMZA……..…………….

                                                                                                                     Tarih…..../……../………

 

BAŞVURU YAPANIN

Adı ve Soyadı : 

TC. Kimlik No             : 

İkametgah Adresi : 

Telefon Numarası : 

Çalıştığı İşyerinin

Adı ve Ünvanı : 

İşyeri Adresi : 

Telefon Numarası : 

Çalıştığı İşyerinin 

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi : 

İşyeri Vergi Numarası : 

 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü
 

…………………………………   isimli personelimiz …………………………………….sigorta sicil numarası ile  ….. / ….. / 20… tarihinden itibaren işyerimizde çalışmaya başlamış olup halen görevine devam etmektedir.

Engellilik indiriminden faydalanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.
 

ADRES:  

Vergi Dairesi            : 

Vergi Sicil Numarası:

                                                                

….. / …. / 2020

İmza Kaşe

                                                                                                  

Sokaktaki adamınız herkese bol sağlıklı günler diler.

Sokaktaki Adam

Filiz FENTÇİ