Meridyen Eğitim Kurumları

Filiz Şimşek


Asgari Ücret

Malumumuz yakın zamanda ?ASGARİ ÜCRET?in ne kadar olacağı belirlenecek. Ay çok mutlu oldum.


Yıllardır ?Açlık sınırı?nın üzerine bir türlü çıkamayan ASGARİ ücret yine kahramanca yaşamlarımıza
devam etme süper gücünü göstermemize vesile olacak.
Sona ermesine az süre kalan 2018 Yılı?nın asgari ücret hesaplamasına, sokakta yaşayan tüm asgari
ücretlilerin anlayacağı dilden azıcık;
ÇALIŞAN AÇISINDAN BAKACAK OLURSAK
Brüt Asgari Ücret; 2.029,50
Sigorta payı işçi payı; 284,13
İşsizlik sigortası işçi payı; 20,30
Gelir vergisi; 258,76
Damga vergisi; 15,40
Kadın, erkek bekâr, evli olup eşi çalışan çocuksuz kişinin asgari ücretinden NET kesintiler (Sigorta,
İşsizlik Sigortası işçi payları, Gelir vergisi, Damga vergisi) toplamı;
578,59-TL.
Bekâr ve evli olup eşi çalışan çocuksuz sokaktaki insanın NET ASGARİ ÜCRETİ;
1.450,91-TL.
Bekâr veya evli olup eşi çalışan çocuksuz sokaktaki insanın AGİ (152,21-TL.) dahil asgari ücreti;
1.450,91 + 152,21 = 1.603,12-TL
Sokaktaki adam olarak merak ettiklerimden sadece biri kaçı; Damga vergisi ne yaaa?
Ayda yaklaşık 260 Türk Lirası; en az 3 fatura ödeyebileceğim meblağ kadar gelir vergisi ödeyecek
kadar çok mu kazanıyorum ben?
SGK?lı çalıştığım her ay işsizlik sigortası primini benden tak diye kesiliyor ama işsiz kaldığımda
işverenim benim SGK?mı tam göstermediyse eğer işsizlik sigortasından faydalanabilmem için önüme
bitmek bilmez prosedürler sıralanabiliyor, o ne olacak?
Çok para kazanıyormuşum gibi bir de beni zorunlu olarak BES?li yapmak neyin nesi? Ben karnımı
doyuracak parayı kazansam tasarruf etmeyi de düşünebilirim ki zaten.
AGİ?yi çıkarırsam benim net aylığım demek ki aslında 1.450,91-TL. mi oluyor yani?
Bedavaya çalışıyoruz desene!
BİR DE İŞVEREN AÇISINDAN BAKALIM

AGİ?yi işveren devlet adına ödeyip bu tutarı işverenin ödeyeceği Gelir Vergisi?nden düşüyor. Dolayısı
ile işçisine AGİ ödemesinin işverene AGİ ödemesinin kendi açısından bir kaybı söz konusu değil.
Asgari ücretli çalışan için SGK primi; 314,57
İşsizlik sigortası fonu; 40,59
İşverenin ödeyeceği toplam kesinti; 355,16
Asgari ücretli bir işçinin işverene toplam maliyeti; 2.029,50 + 355,16 = 2.384,66-TL.
Asgari ücretli bir çalışanın aylık SGK?ya ödediği; 598,70-TL.
Asgari ücretli bir çalışanın işsizlik sigortasına ödediği; 60,89-TL.
Bireysel emeklilik BES?i hiç buralara katmıyorum fakat gelire göre 60-70 Türk Lirası?ndan başlayıp yine
çalışanın aylığından kesilmeye başlanan, eskiden Tasarrufu Teşvik Fonu gibi uygulanmış olan bir şeyin
benzeri sayesinde bankalara fon, piyasaya canlılık, senin canını şimdilik sıkan, alırken başına ne iş
açacağı belli olmayan bir şey işte.
Kısacası işverenin kasasından çıkan 2.384,66-TL., çalışanın cüzdanına giren AGİ dahil 1.603,12-TL.
Yine kısacası, özellikle genel seçimler öncesi ortaya çıkıp asgari ücreti 5.000,00-TL.?sı yapacağını iddia
eden siyasi partilerin böyle bir şey yapabilmeleri mümkün değildir. Asgari ücreti devlet belirler, içine,
sağına, soluna, üstüne, altına, kuzey, güney, doğu ve batısına işveren ve işçiden kesilecek gerekli ve
gereksiz vergileri ekler, asgari ücret o vergiler ile birlikte işverenin kasasından çıkıp çalışanın
cüzdanına girene kadar serçeden küçük bir kuş olarak kalıverir.
EN SON AÇIKLANAN YOKSULLUK SINIRINA DA BAKALIM MI?
Konut, gıda, giyim, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık için yapılması zorunlu harcamaların toplam
tutarı olan yoksulluk sınırı için Kasım 2018?de açıklanan tutar;
6.328,00-TL.
Bu da demektir ki AGİ dahil, yeni kesintimiz BES hariç, ay sonunda cüzdanımıza giren net ücret
6.328,00-TL. olmadığı takdirde yoksulluk sınırı altında kalmaya devam eden sokaktaki süper
kahramanlar olmaya devam edeceğiz.

SOKAKTAKİ ADAM